Classical Music -Lata MangeshkarHo Ji Hari kite gaye -Lata Mangeshkar

Kinu Sang Khelu Holi -Lata Mangeshkar